Активности 1.04-31.12.2011

 

РЕАЛИЗОВАНE АКТИВНОСТИ

у оквиру рада Правне клинике против трговине људима на Правном факултету Универзитета у Новом Саду

( од 1. априла 2011. до 31. децембра 2011. године)

Децембра месеца 2010. године Правном факултету Универзитета у Новом Саду упућена је иницијатива за покретање и реализацију потпројекта оснивања Правне клинике за борбу против трговине људима. Предлагач овог Потпројекта (у оквиру Макро-пројекта Заједнички програм за борбу против трговине људима) је био Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација (UNHCR).

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је са великим задовољством прихватио ову иницијативу и након обављених консултација са представницима UNHCR-а, изнео свој конкретан предлог плана и програма, који је достављен UNHCR-у 9. марта 2011. године.

Наставно-научно веће Правног факултета је 16. фебруара 2011. године једногласно донело одлуку да се на Правном факултету реализује Потпројекат Правна клиника за борбу против трговине људима.

Правни факултет је у сарадњи са UNHCR-ом објавио конкурс (на сајту Правног факултета и на огласним таблама Факултета) за пријем чланова у Правну клинику за борбу против трговине људима. Конкурс је био отворен од 01. до 18. марта 2011. године и на конкурс се укупно пријавило 93 студента. За избор кандидата формирана је посебна Комисија, у саставу: доц. др Татјана Лукић - Продекан за међународну сарадњу Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Коорднитаор Потпројекта; Саша Валаџија- координатор програма UNHCR у Србији; и мр Бојан Тубић- асистент Правног факултета Универзитета у Новом Саду и сарадник на Правној клиници. Након размотрања пријава, а на основу претходно утврђених критерјума који су узети у обзир приликом избора кандидата, Комисија је донела одлука да у други круг избора уђе 36 кандидата. Приликом разматрања пријава узети су у обзир: уредност (комплетност) документације, мотивационо писмо, статус студента и година студија, просек оцена и положени испити из предмета који су релевантни за бављење проблематиком трговине људима. У другом кругу избора са кандидатима су обављени интервјуи од стране Комисије у наведеном саставу. Интервјуи су обављени у у уторак, 29. марта 2011. године у периоду од 9 до 14 часова на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На интервју се одазвало 30 кандидата, након чега је Комисија једногласно донела одлуку да свих 30 кандидата буду изабрани за чланове Правне клинике за борбу против трговине људима, с обзиром на изврсне резултате интервјуа.

У среду, 30. марта 2011. године у 13,00 часова у Свечаној сали Правног факултета Универзитета у Новом Саду уприличено је свечано потписивање Меморандума о разумевању о сарадњи на успостављању Правне клинике за борбу против трговине људима између Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Високог комесеријата Уједињених нација за избеглице. Циљ овог Меморандума о разумевању је успостављање оквира за сарадњу и координацију између страна потписница за оснивање и спровођење пројекта Правне клинике за борбу против трговине људима. Сарадња обухвата припрему, спровођење и евалуацију Правне клинике за борбу против трговине људима. Меморандум су потписали Декан Правног факултета Универзитета Проф. др Ранко Кеча и Jun Chirato, шеф службе за правну заштиту UNHCR. Потписивању Меморандума су присуствовали и Јелена Милорадовић, координатор програма (IOM) и Саша Валаџија, координатор програма UNHCR у Србији.

 

 18

19

 

Уговор о реализацији потпројекта – програма Правна клиника за борбу против трговине људима потписан је 15. јуна 2011. године између између Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Високог комесеријата Уједињених нација за избеглице на Правном факултету у Новом Саду.

 

20

Правна клиника за борбу против трговине људима на Правном факултету Универзитета у Новом Саду је званично почела је са радом 1. априла 2011. године, и до 30. јуна 2011. године, реализоване су следеће активности:

- 11. априла 2011. године у Судници на Правном факултету одржано је уводно предавање, на ком су предавачи били: Јована Михајловић,

Руководилац Заједничког програма, Љубимка Митровић из Службе за правну заштиту UNHCR у Београду и Давор Рауш, Координатор заједничког програма из UNODC. Током предавања студенти су упознати са следећим питањима: дефиниција трговине људима; принудне миграције и трговина људима; групе посебно погођене трговином људима укључујући лица која су угрожена због губитка држављанства; трговина људима у земљи.


21

 

- 09. маја 2011. године организован је одлазак студената на премијеру филма «Сестре» у Културном центру Новог Сада, у оквиру Фестивала. Овај пројекат је један од победника конкурса Европске уније "Подршка медијима у области европских интеграција", а добио је и донацију Међународне организације за миграције (IOM). Реализован је уз помоћ Владе Републике Србије и уз логистичку подршку свих владиних и невладиних организација које се баве борбом против трговине људима.

- 11. маја 2011. године организован је одлазак студената на трибину »Сигурност деце на Интернету», која је одржана у Скупштини града Новог Сада, у организациј Центра за несталу у злостављану децу.

- 17. маја 2011. године у Судници на Правном факултету предавања су у фонду од 6 часова одржали Проф. др Родољуб Етински, редовни професор Правног факултета и мр Бојан Тубић, асистент Правног факултета. Током предавања студенти су упознати са следећим питањима међународних аспеката легислативе против трговине људима, и то првенствено са следећим међународним конвенцијама: Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и Протокол о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима, нарочито жена и деце; Протокол против кријумчарења миграната на копну, мору и у ваздуху; Конвенција о правима детета и Опциони протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији; Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) и Опциони протoкол о индивидуалним жалбама и судским поступцима; Конвенција о акцији против трговине људима Савета Европа.

- 30. маја 2011. године организован је одлазак студената на предавање проф. др Розе Пати (Assistant Professor of Law and Executive Director of the Graduate Program in Intercultural Human Rights at St. Thomas University School of Law in Miami Gardens, Florida), које је било одржано у Центру за социјални рад у Новом Саду.

- 15. јуна 2011. године у Судници на Правном факултету предавања су одржали Душан Аралица и Љубимка Митровић, из Служба за правну заштиту - Представништво БКИУН Београд. Током предавања студенти су упознати са питањима међународне заштите жртава трговине људима, конкретно са: међународном заштитом и Конвенцијом о статусу избеглица из 1951.године; односу азила и трговине људима и систему азила у Републици Србији.

 

22

- 20. маја 2011. године у Судници на Правном факултету доц. др Игор Ђурчик одржао је студентима предавање о трговини децом и представио Центар за несталу у злостављану децу, невладину органиѕацију са седиштем у Старој Пазови. Студентима је о улози психолошког саветника излагао Александар Шибул, психотерапеут из Новог Сада. Том приликом разматрани су видови сарадње између Центра и Клинике, нарочито у погледу едукације ученика у основним и средњим школама, о чему сту студенти саставили и предлог пројекта, који ће бити накнадно утврђен.

- 4.септембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 2 часа одржала Проф. др Маријана Пајванчић, редовни професор Правног факултета. Током предавања студенти су упознати са следећим питањима уставноправне регулативе трговине људима (основна људска права и слободе): Уводни део: Правна природа и основна својства појединих категорија људских права - Природна права, Уставна (основна) права, Законска права, Утужива и неутужива права, Индивидуална и колективна права, Лична права као основна права, Општи принципи уставне заштите људских права, Посебни принципи уставне заштите људских права, Статус међународних извора људских права у унутрашњем правном поретку, Општи принципи уставне заштите људских права уставном систему Србије, Посебни принципи уставне заштите људских права у уставном систему Србије, Статус међународних извора људских права у правном поретку Србије.

- 21. септембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 5 часова одржао Проф. др Љубомир Стајић, редовни професор Правног факултета, на тему: Трговина људима као облик угрожавања безбедности.

- 12.октобра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 4 часа одржао Проф. др Драган Милков, редовни професор Правног факултета, на тему Управноправана регулатива и трговина људима, у оквиру које су се студенти упознали са релевантним одредбама из следећих прописа: Закона о држављанству Републике Србије из 2007. год., Закона о путним исправама из 2010. год., Закона о азилу из 2007. год., Закон о избеглицама из 2010. год., Закона о пребивалишту и боравишту из 2005. год., Закона о странцима из 2008. год.

- 17.октобра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 2 часа одржао Синиша Хргић, из Полицијске управе Нови Сад. Том приликом упознао је студенте са радом службе за заштиту жртава и других релевантних институција, као и са полицијским активностима на откривању и доказивању кривичног дела трговине људима.-          Поводом Европског дана борбе против трговине људима студенти Правне клинике су организовали трибину на тему Трговина људима и опасности Интернета, и то: 17. окотобра за ученике од 5. до 8. разреда ОШ Иван Гундулић на Ченеју и 18. окотбра за ученике 5.и 6.разреда ОШ Иван Гундулић на Ченеју.

- 19.октобра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 4 часа одржао Доц. др Бранислав Ристивојевић, доцент Правног факултета, на тему: Кривичноправна заштита у борби против трговине људима у РС.

-  4. новембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 6 часова одржала Доц. др Татјана Лукић, доцент Правног факултета, на тему: Откривање, доказивање, процесуирање кривичних дела трговине људима и проналажење учинилаца тих дела (криминалистички и кривичнопроцесни аспект).

- 9., 11. и 17. новембра 2011. године организована је посета Вишем суду у Новом Саду и присуство на главним претресима за кривично дело трговина људима;

- 9. новембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 2 часа одржала Проф. др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета, на тему: Заштита жртава трговине људима у кривичном поступку.

- 15.новембра 2011. године студенти су преко аудио-видео везе онлајн пратили семинар на тему Best Practices to Combat Child Trafficking у организацији UN.GIFT-а и Правног факултета са Харварда, а који се одржавао у Бечу.

- 23.новембра 2011. године студентима су предавање у Судници на Правном факултету одржала два представника Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду о искустима у процесуирању кривичног дела трговина људима.

- 28.новембра 2011. године у Малој мултимедијалној сали на Правном факултету студентима је предавање на тему «Трговина људима - искуство комплексне трауме; безбедан интервју са жртвама/преживелима» одржала Биљана Славковић, са Института за психодраму из Београда.

- 29. новембра 2011. године студенти су присуствовали семинару на тему «Трговина људима» у организацији Црвеног крста Војводине.

- 30. новембра 2011. године студенти су присуствовали Конференцији поводом представљања Пандорина кутија чији носилац је Новосадска новинарска школа, заједно са Медијском иницијативом из Сарајева, Институтом Стине из Сплита и Центром за независно новинарство у Будимпешти. Пројекат се имплементира уз подршку Генералног директората за проширење Европске Комисије из Брисела и трајао је до децембра 2011. године.

- 1. децембра 2011. године студенти су присуствовали предавању стручњака из САД, које је одржано у Скупштини Војводине. О искуствима у раду криминалистичкијх и правосудних органа у борби против трговине људима излагали су следећи предавачи: Предавања гостију из САД: Duncan Brown, државни тужилац из Охаја, Jenifer Mayers, специјалиста за рад са жртвама (FBI) и James Hardy, Оперативни тим за борбу против трговине људима (FBI).

1

- 20. децембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 4 часа одржала Доц. др Татјана Лукић, доцент Правног факултета, на тему: Правна помоћ (у ужем и у ширем смислу) у кривичним стварима које се односе на трговину људима и регионална и међународна сарадња надлежних органа (полицијских и тужилачких) у борби против трговине људима-

- 27. децембра 2011. године у Судници на Правном факултету предавања је у фонду од 2 часа одржао Проф. др Ранко Кеча, на тему: Грађанскоправни приступ у сагледавању трговине људским бићима


Поред поменутог, студенти су учестовали активно у раду Клинике, присуствовањем на састанцима са ментором и супервизорима, те прикупљањем међународних и националних извора права релеватних за област трговине људима, проналажењем библиографских јединица које се баве предметном проблемтиком, а све у циљу попуњавања садржаја интернет презентације Клинике.


Адекватна борба против трговине људима нужно захтева стицање посебно продубљених знања из ове области као и примену посебних правничких вештина. Због тога је од посебног значаја стицање потребних специјалних знања из ове области, као и усавршавање неопходних правних вештина за рад у пракси, који крпз реализацију планираних активности добијају студенти Правне клинике за борбу против трговине људима.

Клиничко правно образовање (clinical legal education) је интерактивни метод едукације студената права, који има за циљ да их обучи у неким практичним вештинама које ће им бити потребне да би своју будућу професију обављали компетентно, савесно и са високим професионалним моралом. Могло би се најједноставније рећи да је то метод "учења из искуства" ("learning from experience") или "учења на основу чињења" ("learning by doing"), што је посебно значајно у борби против трговине људима. Рад у Правној клиници студенти обављају под менторством координатора и уз активно учешће сарадника који су им супервизори. Практично - клиничко правно образовање има позитиван утицај на квалитет образовања на правним факултетима. Рад у Правној клиници омогућава студентима да науче да преузимају одговорност за питања која имају огроман значај за њихове клијенте, водећи рачуна не само о општим правним изворима него и о вредностима које су од највеће важности за ефикасан правни систем, као што су владавина права, правда, поштење и високи етички стандарди. Осим тога, кроз рад у Правној клиници студенти стичу потребан сензибилитет за предметну материју трговине људима.

Правна клиника за борбу против трговине људима, као облик савременог образовања, има за циљ да студенти у току студија, поред теоријског знања и практичног рада стекну искуство. Рад у оквиру Правне клинике несумњиво доприноси подизању свести о проблемима жртава трговине људима и промовише обуку студената и њихово интересовање у овој посебној области.

Све до сада реализоване активности у складу су са заједнички утврђеним планом и програмом рада Клинике.

Додатне активности реализоване су у претходном договору са представником UNHCRа, Сашом Валаџијом.

Координатор Клинике

Доц.др Татјана Лукић