Библиографија

 

Радови у часописима доступним у Библиотеци Правног факултета Универзитета у Новом Саду.

Наука, безбедност, полиција (2000-2011. године)

 • Бановиц Бозидар - ’’Трговина људима и заштита људских права’’, вол. 8 , број 1 , 71-79 стр , 2003. год.
 • Мијалковоћ Саша : ’’Теоријско одређење појма трговине људима’’,вол. 9 , број 2-3 , 195-206 стр , 2004. год.
 • Спасић Данијела : ’’Анализа податка о проституцији у Србији 2001-2005 год.’’, вол.11 , број 3 , 169-181 стр , 2006. год.
 • Радовић Ненад : ’’Трговина женама и децом у циљу сексуалне експлоатације’’, вол .12 , број 3 , 95-112 стр , 2007. год.
 • Безбедносно - информативна агенција, вол.10 , број 3 , 195-208 стр , 2005. год.

 

Правни живот

 • Бановић Бозидар : ’’Заштита жртава трговине људима у кривичном поступку’’, вол.52 , број 9 , 558-578 стр , 2004. год.
 • Симеуновић-Патић Биљана и Јовановић Слађана : ’’Заштита жртава трговине људима и њихова реинтеграција’’. вол. 54 , број 9 , 295-316 стр , 2005. год.
 • Тешовић Мирко : ’’Трговина децом’’, вол.54 , број 9 , 1273-1282 стр , 2005. год.
 • Мијалковић Саша : ’’Кривично дело трговине децом ради усвојења’’, вол.55 , број 9 , 293-309 стр , 2006. год.
 • Мијалковић Саша : ’’Трговина људским органима и деловима тела’’, вол.56 , број 9 , 109-126 стр , 2007. год.
 • Бркић Снежана : ’’Заштита жртава кривичних дела од секундарне виктимизације у савременим кривичним поступцима’’, вол.56 , број 9 , 791-802 стр , 2007. год.

Правни информатор

 • Милан Милошевић : ’’Посебно тешка кривична дела и мере за њихово процесуирање’’, број 3 , 58-62 стр. , 2010. год.

Темида

 • Николић-Ристановић Весна : ’’Трговина женама у Србији и околним земљама , обим , карактеристике и узроци’’, вол. 5 , број 1 , 9-11 стр , 2002. год.
 • Мрвић-Петровић Наташа : ’’Трговина људским бићима као специфична форма женске миграције’’, вол. 5, број 1 , 13-33 стр , 2002. год.
 • Цопић Сања : ’’Кривично дело трговине људским бићима - Медјународни документи, савремена законска решења и Кривични закон СРЈ, вол.5 , број 1 , 35-46 стр , 2002. год.
 • Михић Биљана : ’’Кријумчарење људи , кријумчарење жена и деце , Центар за унапредјивање правних студија Београд и Центар за правна питања и МУП Републике Румуније Букурешт 2001.’’, вол.5 , број 1 , 54-57 стр , 2002. год.
 • Шкулиц Милан : ’’Кривично процесне могућности заштите жртава кривичних дела повезаних са трговином људским бићима’’, вол.5 , број 2 , 5-17 стр , 2002. год.
 • Николић-Ристановић Весна : ’’Илегална тржиста , трговина људима и транснационални организовани криминалитет’’, вол.6 , број 4 , 3-13 стр , 2003. год.
 • Анђелковић Марија : ’’Проституција и илегална миграција као појаве иза којих се крије могућа трговина људима - Анализа праксе органа за прекршаје у Београду’’, вол.6 , број 4 , 47-55 стр , 2003. год.
 • Цхассагане Пхилипе и Гјелоснај Коле : ’’Насиље и експлоатација младих жена - мобилност и јачањемрежа албанске проституције’’, вол.7 , број 1 , 31-36 стр , 2004. год.
 • Савић Слободан : ’’Клиничка судско-медицинска експертиза жртава трговине људским бићима ’’, вол.7 , број 1 , 37-40 стр , 2004. год.
 • Симонов Оливера : ’’Положај оштећених и заступање у поступцима вођеним због кривичног дела трговине људима или повезаних кривичних дела’’, вол.7 , број 1 , 41-44 стр , 2004. год.
 • Томашић Љиљана : ’’Трговина људским органима’’, вол.7 , број 3 , 59-62 стр , 2004. год.
 • Жегарац Невенка : ’’Заштита деце од трговине људима - изградња система’’, вол.8 , број 3 , 3-10 стр, 2005. год.
 • УНИЦЕФ БИХ : ’’Истраживање трговине дјецом у БиХ’’, вол.8 , број 3 , 25-37 стр , 2005. год.
 • Николић-Ристановић Весна : ’’Трговина људима у Србији између моралне панике и друштвене стратегије’’, вол.8 , број 4 , 5-14 стр , 2005. год.
 • Мијалковић Саша : ’’Могућности обезбеђења доказа о организовању сексуалне експлоатације’’, вол.9 , број 2 , 21-31 стр , 2006. год.
 • Ковачевић Марина : ’’Ничија деца - трговина децом у Србији и ЦГ , Београд’’, вол.9 , број 2 , 48-50 стр, 2006. год.
 • Миливојевић Сања : ’’Фудбал и секс - Светско фудбалско првенство 2006. год. и трговина женама у циљу сексуалне експлоатације’’, вол.11 , број 2 , 21-48 стр , 2008. год.
 • Николић-Ристановић Весна : ’’Структурална виктимизација и трговина људима у Србији - стратегије превладавања и ризици криминализације’’, вол.11 , број 4 , 5-21 стр , 2008. год.
 • Скакавац Здравко : ’’Трговина људима у домаћем законодавству’’, вол.11 , број 4 , 23-47 стр , 2008. год.
 • Ћопич Сања : ’’Путеви Трговине људима у Европи и позиција Србије на њима’’, вол.11 , број 4 , 49-68 стр , 2008. год.
 • Симеуновиц-Патић Биљана : ’’Препознавање виктимизације трговином људима’’, вол.11 , број 4 , 69-86 стр , 2008. год.
 • Стевковић Љиљана : ’’Маггy Лее: Трговина људима’’, вол.11 , број 4 , 107-114 стр , 2008. год.
 • Снегел Дина : ’’ Трговина људима и легализована проституција у Холандији’’, вол.12 , број 1 , 5-16 стр , 2009. год.
 • Лалић Велибор : ’’Антропологија сексуалне експлоатације’’, вол.12 , број 1 , 17-32 стр , 2009. год.
 • Стевковић Љиљана : ’’Трговина људским органима’’, вол.12, број 1 , 33-46 стр , 2009. год.
 • Вулетић Дејан : ’’Трговина људским органима у сајбер простору’’, вол.12 , број 3 , 63-74 стр , 2009. год.
 • Wеммерс Гианна : ’’Трговина људима - људска патња - глобална трговина људским бићима’’, вол.12 , број 4 , 117-119 стр , 2009. год.
 • Скакавац Здравко : ’’Трговина мушкарцима у Србији - Виктимолошко друштво Србије’’, вол.13 , број 2 , 123-129 стр , 2010. год.
 • Доменицони Елиса : ’’Проституција и трговина људима - фокус на клијенте’’, вол.13 , број 4 , 93-100, 2010. год.

Зборник радова правног факулета у Новом Саду

 • Бркић Снежана : ’’Заштита и помоћ жртвама трговине људима у светлу медјународних правних стандарда’’, 253-269 стр , 2007. год.

 

Одбрањени докторски, магистарски и мастер радови

 • Бјелица Јелена : ’’Трговина људима на Балкану , приручник за новинаре’’, Београд , 2002. год.
 • Алтернативни извештај УН комитета за људска права : ’’Државно насиље у Србији и ЦГ’’, Женева , 2004. год.
 • Радовић Ненад : ’’Трговина људима као облик орг. криминалитета’’, Београд , 2008. год.
 • Гајић Миљана : ’’Савремени методи откривања и доказивања трговине људима’’, Нови Сад , 2009. год.
 • Мијалковић Саша : ’’Супротстављање трговини људима и кријумчарењу миграната , могућности унапређења безбедносно-криминалистичке праксе националног система безбедности’’, Београд , 2009. год.
 • Згоњанин Весна : ’’Психологија жртава трговине људима’’, Нови Сад , 2010. год.

Ревија за криминологију и кривично право

 • Николић-Ристановић Весна : ’’Трговина људима и орг. криминалитет - одређење основних појмова, методе и извори прикупљања података’’, вол.41 , број 2-3 , 11-30 стр , 2003. год.
 • Ракоцевић Велимир МУП РЦГ Подгорица : ’’Кривично дјело трговине људима’’, вол.42 , број 2 , 87-100 стр , 2004. год.
 • Зборник института за криминолошка и социолошка   истраживања
 • Николић Златко : ’’Проституција и трговина људима’’, вол.26 , број 1-2 , 77-102 стр , 2007. год.

Безбедност

 • Љубинковић Сандра : ’’Трговина женама’’, вол.44 , број 4 , 659-662 стр , 2002. год.
 • Кривокапић Владимир : ’’Илегалне миграције и трговина људима као облици орг. криминала’’, вол.44 , број 6 , 859-865 стр , 2002. год.
 • Достић Синиша : ’’Улога граничне полиције у борби против трговине људима’’, вол.49 , број 3 , 144-167 стр , 2007. год.
 • Лалић Велибор : ’’Осврт на прикупљање података о трговини људима’’, вол.51 , број 3 , 133-144 стр , 2009. год.
 • Мијалковић Саша , Маринковић Дарко : ’’Криминалистичка методика доказивања кривичног дела трговина људима’’, вол.52 , број 1 , 41-61 стр , 2010. год.

Страни правни живот

 • Рељановић Марио : ’’Спречавање експлоатације деце - медјународни стандарди и стање у Србији’’, број 2 , 87-106 стр , 2008. год.

Право , теорија и пракса

 • Бјелајац Жељко : ’’Феномен трговине људским бићима’’, вол.25 , број 11-12 , 3-20 стр , 2008. год.
 • Матијешевић Јелена , Павловић Зоран : ’’Трговина људима - утицај и последице по људска права’’, вол.26 , број 7-8 , 21-32 стр , 2009. год.
 • Архим Антонела : ’’Анализа медјународних правних инструмената - Конвенција УН-а против транснационалног орг. криминала и Протоколи против трговине људима и кријумчарења миграната’’, вол.27 , број 11-12 , 53-68 стр , 2010. год.
  Делибашић Вељко : ’’Кривично дело трговина људима из чл. 388 Кз РС’’, вол.27 , број 7-8 , 63-76 стр , 2010. год.