Релевантни домаћи прописи

.

Attachments:
Download this file (KRIVIČNI ZAKONIK.docx)KRIVIČNI ZAKONIK.docx[ ]172 Kb
Download this file (Kонвенција Уједињених Нација o борби против транснационалног организованог крими)Kонвенција Уједињених Нација o борби против транснационалног организованог крими[ ]387 Kb
Download this file (NACIONALNA STRATEGIJA  ZA BORBU PROTV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.docx)NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.docx[ ]34 Kb
Download this file (O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA)O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA[ ]279 Kb
Download this file (ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA ZASTITU ZRRTAVA TRGOVINE LJUDIMA.docx)ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA ZASTITU ZRRTAVA TRGOVINE LJUDIMA.docx[ ]12 Kb
Download this file (PORODIČNI ZAKON.docx)PORODIČNI ZAKON.docx[ ]86 Kb
Download this file (POSEBNI PROTOKOL U POSTUPANJU PRAVOSUDNIH ORGANA U ZASTITI LICA KOJA SU ZRTVE TR)POSEBNI PROTOKOL U POSTUPANJU PRAVOSUDNIH ORGANA U ZASTITI LICA KOJA SU ZRTVE TR[ ]48 Kb
Download this file (STRATEGIJA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI.doc)STRATEGIJA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI.doc[ ]256 Kb
Download this file (USTAV REPUBLIKE SRBIJE.doc)USTAV REPUBLIKE SRBIJE.doc[ ]275 Kb
Download this file (ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA )ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA [ ]302 Kb
Download this file (ZAKON O AGENCIJAMA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE.docx)ZAKON O AGENCIJAMA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE.docx[ ]32 Kb
Download this file (ZAKON O ARBITRAŽI.doc)ZAKON O ARBITRAŽI.doc[ ]109 Kb
Download this file (ZAKON O O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA.doc)ZAKON O O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA.doc[ ]145 Kb
Download this file (ZAKON O O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA.doc)ZAKON O O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA.doc[ ]95 Kb
Download this file (ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DIJELA.docx)ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DIJELA.docx[ ]31 Kb
Download this file (ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU.doc)ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU.doc[ ]404 Kb
Download this file (ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU.docx)ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU.docx[ ]110 Kb
Download this file (ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U K)ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U K[ ]102 Kb
Download this file (ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA.do)ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA.do[ ]141 Kb
Download this file (ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU.doc)ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU.doc[ ]84 Kb
Download this file (ZAKON O RATIFIKACIJI DRUGOG DODATNOG PROTOKOLA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O MEĐUSOBN)ZAKON O RATIFIKACIJI DRUGOG DODATNOG PROTOKOLA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O MEĐUSOBN[ ]130 Kb
Download this file (ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA ()ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA ([ ]66 Kb
Download this file (ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE PROTIV TORTURE I DRUGIH SUROVIH, NELJUDSKIH ILI )ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE PROTIV TORTURE I DRUGIH SUROVIH, NELJUDSKIH ILI [ ]96 Kb
Download this file (ZAKON O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA.doc)ZAKON O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA.doc[ ]116 Kb
Download this file (ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI U CILJU SPREČAVANJA I BORBE PROTIV PRE)ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI U CILJU SPREČAVANJA I BORBE PROTIV PRE[ ]104 Kb
Download this file (ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI.doc)ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI.doc[ ]378 Kb
Download this file (ZAKON O TRANSPLANTACIJI ĆELIJA I TKIVA.doc)ZAKON O TRANSPLANTACIJI ĆELIJA I TKIVA.doc[ ]271 Kb
Download this file (ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA.doc)ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA.doc[ ]210 Kb
Download this file (ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA.doc)ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA.doc[ ]86 Kb
Download this file (ZAKONIK  O KRIVICNOM  POSTUPKU.docx)ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU.docx[ ]199 Kb
Download this file (ZAKONO OBLIGACIONIM ODNOSIMA.doc)ZAKONO OBLIGACIONIM ODNOSIMA.doc[ ]1018 Kb
Download this file (Конвенција о правима детета.pdf)Конвенција о правима детета.pdf[ ]112 Kb
Download this file (Факултативни протокол o продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији.)Факултативни протокол o продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији.[ ]91 Kb